spacer progres  
Identifikace projektu
O projektu
Realizované aktivity
Cílová skupina
Publicita projektu
Fotodokumentace
Kontaktní místa
Kontakty
spacer

Identifikace projektu

 

Operační program spacer Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory

3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo výzvy            55
Název výzvy Výzva pro obce pro předkládání IP v rámci 3.2 – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Název projektu: Společné aktivity obcí mikroregionů Žulovska a Javornicka při integraci osob ze sociálně vyloučených romských lokalit
Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.2.00/55.00008
Datum zahájení projektu 01. 10. 2011
Datum končení projektu 30. 06. 2015
Příjemce dotace Obec Vápenná, Vápenná 442, 790 64 Vápenná
Statutární zástupce příjemce Leoš Hannig, +420 584 439 068, leos.hannig@seznam.cz  
Kontaktní osoba

Ing. Alexandra Snopková, +420 777 607 344, snopkova@ceskyprojekt.cz  
Marie Suchá, +420 583 550 127, sucha@ceskyprojekt.cz

Partner projektu

Obec Kobylá nad Vidnavkou, Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Statutární zástupce partnera

Zuzana Jochmannová, +420 584 437 604, kobyla@rychleby.cz

 

 

 
  Publicita  
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE EU ESFCR